LTV De Hartel

3 juni jl. was het GOEDE DOELEN DAMES DUBBEL TENNISTOERNOOI bij LTV De Hartel, waarvoor sportieve deelneemsters zich nog konden aanmelden. Net zoals andere jaren werd dit weer een happening, waarbij Villa Joep dit keer het goede doel was.

Het volgende bericht ontvingen we via Gina van den Hor: "Dankzij de bijdrage van onze sponsors kunnen wij terug kijken op een fantastische dag met een geweldige opbrengst voor Villa Joep van ruim Euro 6700,00. Nogmaals onze hartelijke dank". Namens de organisatie van het Goededoelentoernooi LTV de Hartel, Wil van Es, Tineke van Kranenburg, Gina van der Hor, Suzan de Groot, Gerda de Bruijn en Edith Stoel.

Meer infonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Gina v.d. Hor eerder over deze actie voor Villa Joep: "Een druppel op de gloeiende plaat? Laten wij zorgen voor een kleine waterval!"
 
 

Hierbij de foto's van het toernooi

In de media